SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

logo svetli

AMBULANTE USTNE HIGIENE
USTNA HIGIENA TINKA TRAJKOVIĆ, s.p.

 

Splošne določbe

Spletno stran https://www.higiena-ust.si/ je pripravilo je USTNA HIGIENA TINKA TRAJKOVIĆ, s.p., AMBULANTA USTNE HIGIENE (v nadaljevanju: ambulanta), ki jo upravlja in vzdržuje. Z uporabo spletne strani ambulante, vključno z odzivom na brezplačne ali plačljive ponudbe na spletni strani, sprejema uporabnik te splošne pogoje poslovanja in potrjuje, da je z njimi seznanjen ter se z njimi strinja. Ambulanta si pridržuje pravico, da občasno brez posebnega predhodnega opozorila spremeni splošne pogoje.

Ambulanta se bo z vzdrževanjem in oblikovanjem te spletne strani trudila zagotavljati točnost, pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin, vendar ne zagotavlja in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost, kot tudi ne za škodo povzročeno z uporabo te spletne strani oziroma njenih vsebin. Vsak uporabnik objavljeno vsebino uporablja na lastno odgovornost. Ambulanta si pridržuje pravico spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletne strani (v celoti ali delno) ter brez predhodnega opozorila. Več o tem v Pravnem pojasnilu.

Avtorske pravice

Vse vsebine (pisne in slikovne), ki so objavljene na spletni strani ambulante, razen vsebin, ki jih vnesejo uporabniki sami, so zaščiteno avtorsko delo ambulante in/ali njegovih pogodbenih partnerjev skladno z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega pisnega soglasja ambulante.

Uporaba spletne strani

Na spletni strani ambulante so lahko povezave do drugih spletnih mest in strani (v nadaljevanju: povezana spletna mesta). Povezanih spletnih mest ambulanta ne nadzoruje, prav tako ne odgovarja za vsebino povezanih spletnih mest, za spremembe ali posodobitve na njih. Več o tem v Pravnem pojasnilu.

Pogoj za uporabo spletne strani ambulante je zaveza uporabnika, da je ne bo uporabljal v namene, ki so v teh splošnih pogojih navedeni kot prepovedani ali protizakoniti. Spletne strani ni dovoljeno uporabljati na načine, s katerimi bi jo lahko kakorkoli poškodovali ali oškodovali, prav tako ni dovoljeno posegati v uporabo in obiskovanje drugih uporabnikov.

 

Izpolnjevanje obrazcev in objavljanje komentarjev/mnenj na spletni strani je zaželeno ob spoštovanju določenih pravil, sicer vnos uporabnika ne bo odobren, z neprimernim vedenjem pa si uporabnik onemogoči nadaljnje sodelovanje z ambulanto.

Z uporabo te spletne strani se uporabnik zavezuje, da ne bo: obrekoval, grozil, žalil ali kako drugače nesprejemljivo postopal proti ambulanti in drugim uporabnikom spletne strani, objavljal neprimernih ali nezakonitih tem in informacij, oglaševal ali ponujal prodaje ali nakupa izdelkov ali storitev za katerikoli poslovni namen, kršil veljavne zakonodaje in predpisov ali na kakršenkoli način zavestno škodil ambulanti ali drugim uporabnikom spletne strani. Ambulanta si pridržuje pravico, da iz svoje baze brez predhodnega opozorila odstrani uporabnika, ki grobo krši te splošne pogoje.

Pogoji poslovanja

Na podlagi teh splošnih pogojev se sklene pogodba o poslovnem sodelovanju, ki jo s stranko sklene ambulanta v kakršnikoli obliki, kot jo dopušča Obligacijski zakonik. Če pogodba o poslovnem sodelovanju vsebuje drugačna določila, kot so v teh splošnih pogojih, veljajo določila pogodbe.

Pogodba o poslovnem sodelovanju je pisni ali ustni dogovor ali dogovor preko elektronske korespondence po e-pošti, s katerim se ambulanta zavezuje, da bo za stranko izvedla storitev s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu z etiko in načeli stroke, stranka pa se zavezuje, da bo ambulanti izvedeno storitev plačala. Z investicijo v katerokoli storitev ambulante se stranka zavezuje, da bo v opredeljenih rokih opravila dogovorjeno (kot npr. posredovala določene informacije, nujne za izvedbo storitve), zato da bo sodelovanje potekalo brez zapletov, učinkovito in v prijetnem vzdušju, saj bo le tako strankina izkušnja z ambulanto več kot pozitivna.

Cenik AMBULANTE USTNE HIGIENE je sestavni del teh splošnih pogojev. S cenikom je vsaka stranka seznanjena v postopku sklepanja pogodbe in ji je dostopen kadarkoli na vpogled ali je objavljen na spletni strani. Vse storitve ambulante se plačajo skladno s pogoji in na način, predstavljen na uvodnem sestanku ali na spletni strani.

Šteje se, da ambulanta pridobi pravico do plačila za svoje storitve takoj, ko stranka prejme opravljeno storitev in ji ambulanta izda račun. Ambulanta posluje gotovinsko in le izjemoma s plačilom na TRR. Za določene storitve lahko ambulanta izjemoma izda račun pred opravljeno storitvijo, ki jo opravi po plačilu s strani stranke. Investicija v katerokoli storitev ambulante je zavezujoča in ni vračljiva.

Stranka lahko zoper izdan račun ugovarja v osmih dneh od prejema računa, pri čemer se šteje, da je stranka račun prejela najkasneje naslednji dan, kot je datum izdaje računa. Zoper račun se lahko ugovarja iz razlogov nepopolne ali zmotne ugotovitve dejanskega stanja, nikakor pa stranka ne more oporekati in ugovarjati računu zaradi količine opravljenega dela.

Reklamacije

Morebitne reklamacije bo ambulanta sprejemala na svojem sedežu izključno v pisni obliki, najkasneje v roku osem (8) dni po izvedbi storitve. Na reklamacijo bo ambulanta pisno odgovorila v roku štirinajstih (14) delovnih dni.

 

Varstvo osebnih podatkov

Ambulanta za potrebe upravljanja spletne strani in nudenja storitev za katere je registrirana, zbira, obdeluje in hrani osebne podatke stranke, vendar izključno le podatke za obdelavo katerih ima pravno podlago.

Ambulanta obdeluje osebne podatke strank izključno za namene za katere ima zakonsko podlago oziroma izrecno soglasje posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. Več o obdelavi osebnih podatkov ureja Politika varstva osebnih podatkov, ki je na željo stranke vedno na voljo na vpogled v fizični obliki, objavljena pa je tudi na spletni strani.

Spori in pristojno sodišče

Uporabnik oz. stranka in ambulanta se bosta trudila spore reševati sporazumno, v medsebojno obojestransko korist in v skladu z najboljšo prakso poslovanja. Če sporazum ne bo mogoč, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kopru.

Vprašanja, pohvale in pritožbe uporabnika

V primeru kakršnegakoli vprašanja v zvezi s splošnimi pogoji, lahko uporabnik oz. stranka piše po e-pošti. Odgovor bo prejel-a v najkrajšem možnem času.

Ambulanto zanima izkušnja svojih uporabnikov in strank, tako dobra kot slaba, saj se trudi za njihovo zadovoljstvo, zato so deljenja izkušnje oziroma mnenja dobrodošla pisno ali po e-pošti.

Koper, 1.2.2024

 

 logo svetli

AMBULANTA USTNE HIGIENE
USTNA HIGIENA TINKA TRAJKOVIĆ, s.p.

Naročanje na

 

mobile phone 8 24031 68 00 55

možno med delavnim časom ambulante

ORDINIRAM:

clinic 16Ambulanta ustne higiene
Naslov: Ferrarska ulica 17, Koper

 

Urnik

ponedeljek
14:00 - 19:00
torek
14:30 - 19:00
sreda
08:00 - 13:00
četrtek
08:30 - 13:00
petek
08:00 - 13:00
sobota
ZAPRTO
nedelja
ZAPRTO

logo


        Svoje delo opravljam odgovorno,
        zanesljivo, nežno in sistematično,
        ker se zavedam močne povezave
        med zdravjem naše ustne votline
        in sistemskim zdravjem, svojim
        pacientom  namenim dovolj časa,
        da storive opravim kakovostno.

facebook grey


Copyright Ustna higiena Tinka Trajković s.p. © 2020 Vse pravice pridržane.    Splošni pogoji poslovanja     Pravno pojasnilo     Politika varstva osebnih podatkov   -   Avtor strani   O piškotkih